Loading...

Γαλλικά

Η Γαλλική είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στο δυτικό κόσμο και ομιλείται από σχεδόν ένα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μετά τα Αγγλικά, είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στη Ευρώπη, και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού θεωρείται η γλώσσα του πολιτισμού, της γαστρονομείας και της μόδας!

Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (στον ΟΗΕ είναι επίσημη γλώσσα μαζί με την Αγγλική, την Ισπανική, την Ρωσική, την Κινεζική και την Αραβική) και η μόνη επίσημη γλώσσα για την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση).

 

Καθώς οι λόγοι που μας οδηγούν στην απόκτηση ενός πτυχίου στα Γαλλικά είναι πια πολλοί και ποικίλοι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στα παρακάτω:

- Βοήθεια στο μάθημα Γαλλικών του σχολείου

- Όλα τα πτυχία Γαλλικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

- Προετοιμασία για τη Γαλλική φιλολογία

- Προετοιμασία στο μάθημα των γαλλικών για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

- Ατομικά μαθήματα Γαλλικών

 

ΤΑΞΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

  • Cours Préparatoire 1& 2 (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Cours 1 
  • Cours 2 
  • Cours 3 - B1
  • Cours 4 - B2
  • DALF C1
  • DALF C2

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ειδικά για τους ενήλικες, προσφέρουμε ταχύρυθμο πρόγραμμα διδασκαλίας:

Β2 σε 12-15 μήνες. Προετοιμασία για DELF B2 από το μηδέν σε 12-15 μήνες.

C1 σε 9-12 μήνες. Προετοιμασία για DALF C1 σε 9-12 μήνες απο επίπεδο Β2.

C2 σε 9-12 μήνες. Προετοιμασία για DALF C2 σε 9-12 μήνες απο επίπεδο C1.

 

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Ο μαθητής το δίνει στο 3o/4ο έτος σπουδών.

 

DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Οι εκθέσεις αφορούν σε επίσημα γράμματα έως 250 λέξεις. Ο μαθητής το δίνει στο 4o/5ο έτος σπουδών.

 

DΑLF C1

Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες. Το DΑLF C1 απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες, από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

 

DΑLF C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Απαιτεί ακαδημαϊκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

SORBONNE B2

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1 και έχει κάνει προετοιμασία ενός έτους προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE Ι

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE ΙΙ

Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία–Ευρωπαϊκή ένωση). Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C2++.

 

Παραθέτουμε περιγραμματικά τα πτυχία των Γαλλικών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας που εκδόθηκε στις 28-4-2014 από τον ΑΣΕΠ.

 

ΑΣΕΠ  CEFR  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ SORBONNE

Άριστη Γνώση

C2 DALF C2

Sorbonne ΙΙ

Sorbonne 3ème degré

Πολύ Καλή Γνώση

C1

DALF C1

DELF 2ND DEGRE

Sorbonne I

Καλή Γνώση

B2

DELF B2

DELF 1ER  DEGRΕ

Sorbonne B2

Mέτρια Γνώση

B1 DELF B1

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: - Για τα διπλώματα παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στον ως άνω πίνακα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Υπηρεσία Εξετάσεων).

 

Για την πλήρη λίστα, επιλέξτε το Παράρτημα Γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ 28-4-2014 παρακάτω.

 
© Copyright 2013 - 2023 Πρότυπο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόκλα